Visie

Ieder mens heeft kwaliteiten in zich; gevoed vanuit de unieke kracht kunnen eigen wensen gerealiseerd worden. Er is lef en daadkracht nodig om echte persoonlijke veranderingen te ondergaan.

Missie

“Als coach & sparringpartner wil ik een spiegel zijn, die men soms nodig heeft om zichzelf werkelijk goed te zien.”

776 vpix

Overtuigingen

  • Door vertrouwen uit te stralen, is de mens bereid om een diepgaande zelfanalyse te maken.
  • Humor heeft kracht; het bevordert de bereidheid om veranderingen te accepteren en opbouwende kritiek te interpreteren.
  • Tevredenheid bij de mens leidt tot tevredenheid bij de ander; het verspreidt zich waardoor de aandacht voor elkaar toe zal nemen en de onderlinge samenwerking prettiger zal gaan verlopen.