On-the-job coaching

Herkent u dit?

  • U heeft uw wekelijkse vergadering met uw team. U vertelt dat er deze week overgewerkt moet worden om een belangrijke deadline te halen. Er is veel weerstand en u weet niet hoe u het team kunt motiveren.
  • U staat voor een groep en wilt een goed voorbereide presentatie geven. Vanaf het eerste moment bent u regelmatig de draad kwijt en staat u meer naar het scherm te kijken dan naar de groep. De groepsdiscussie komt niet op gang. U baalt.
  • Uw collega heeft u vanmiddag gevraagd om hem te helpen met het opstellen van een offerte. Ondanks dat u dit niet wilde doen, heeft u toch ja gezegd en nu bent u gedwongen om over te werken om uw eigen rapportages vóór morgen af te krijgen. U voelt zich moe en gespannen.

Waarom On-the-job Coaching?

In een open gesprek tasten we samen af of er een juiste klik is. Na een heldere analyse bied ik een op maat gemaakt coachingstraject aan. In een oefensetting en in een andere omgeving werken we aan verbreding en verdieping van kennis, vaardigheden en attitudes. Vrij snel gaan we het geleerde toepassen in de eigen werkomgeving. Ik zit naast u. U ontvangt directe feedback van mij, die meteen toepasbaar is in uw specifieke werksituatie. Dat levert vele effectieve leermomenten op, die ervoor zorgen dat er een stevige en blijvende basis gelegd wordt voor persoonlijke groei.

Uw voordelen

  • Ik help de organisatie / gecoachte om de competenties die verder ontwikkeld kunnen worden helder in kaart te brengen.
  • Ik stimuleer en motiveer de ander om de gestelde doelen te bereiken; daardoor komt deze steviger in zijn/haar schoenen te staan.
  • On-the-job coaching past uitstekend in persoonlijke ontwikkelingsplannen en management development programma’s.
  • Door gedeelde verantwoordelijkheid van gecoachte en leidinggevende in het coachingsproces, ontstaan er betere onderlinge werkrelaties.
  • Een gecoachte leidinggevende zal in staat zijn om veel meer uit zijn/haar team te halen.