Werkwijze

Voorafgaand aan het coachingstraject

In een open gesprek tasten we samen af of er een juiste klik is. Door het stellen van de juiste vragen komen we daarna tot meer diepgang.

De volgende stappen worden gemaakt:

 • Een 2-gesprek (met gecoachte) of een 3-gesprek (met leidinggevende en gecoachte).
 • Een behoefteanalyse.
 • Plan van aanpak inclusief de investeringskosten.
 • Bij een wederzijdse overeenkomst: planning.
 • Start.

Opzet van het coachingstraject

Na de bovengenoemde ontdekfase worden de volgende coachings-stappen gezet.

 • Het vertrekpunt wordt de huidige (werk)situatie waarin de gecoachte verkeert.
 • Via een nulmeting wordt het beheersingsniveau van de competenties, die gekoppeld zijn aan de functie, in kaart gebracht.
 • Zowel de gecoachte als de leidinggevende vult die nulmeting in.
 • Dit bepaalt de focus van de sessies.
 • Naast de 1 op 1 sessies vinden er tussentijdse evaluaties plaats, waarbij de leidinggevende aanwezig kan zijn.
 • In de eindfase van het coachingstraject wordt het beheersingsniveau van de competenties opnieuw getoetst.